Pokud situace dovolí, rádi bychom s vámi oslavili nadcházející svátky.
Na samostatných letácích k akcím naleznete více informací o jejich realizaci.
V případě epidemiologických omezení neumožňujících realizaci akce, může dojít k přesunutí na náhradní termín, zrušení či změně programu. Pro změny sledujte náš facebook a web.
9. 5. Den matek
7. 5. – 9. 5. Kytička pro maminku
15. 5. Den rodiny
13. 5. Křest knížky s programem pro děti
květen a červen – Tvůrčí dílny pro děti i rodiče

1. 6. Den dětí
30. 5. Pohádková stezka
31. 5. Návštěva u koní
3. 6. Hry v parku
20. 6. Den otců
15. 6. Beseda na téma „Táta dnes frčí“
16. 6. Tvoříme dárek pro tatínka

AKCE PROBÍHAJÍ VE SPOLUPRÁCI S KNIHOVNOU V HEJNICÍCH, AUTORKOU LENKOU JAKEŠOVOU,RANČEM U VRBY, MĚSTEM HEJNICE A DALŠÍMI PODPOROVATELI.

Osobní údaje z prezenčních listin a fotografie z programů jsou dále zpracovávány za účelem plnění smluvních povinností k projektu a propagace organizace.


ŠKOLIČKA 

Čtvrtek 27. května 2021
od 9:30 hod.
Sraz:
Parčík u nádraží v Hejnicích a MŠ
Program:
Krátká procházka, dětské hřiště a hry.
Za odměnu zakončení posezením u kávy či zmrzliny 🙂

Součástí setkání bude další nastavení aktivit Mateřídoušky, dle vašich požadavků a představ při dodržení podmínek nařízených vládou.
Od června bude program probíhat i ve vnitřních prostorách organizace.
V případě nepřízně počasí bude přihlášeným sdělen náhradní program.
Prosíme, přihlaste se na e-mailu, Messengeru či telefonu.