Provoz v pandemii Covid-19

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace s pandemií Covid, bude v následujícím období program Mateřídoušky omezen, provozovna uzavřena pro skupinové akce.

Programy „Školičky“ zůstávají v programu pouze v podobě venkovní aktivity. Besedy a přednášky budou probíhat dle podmínek vydaných vládou, online, nebo získají nový termín realizace. Diskuzní a svépomocné skupiny se budou setkávat dle podmínek vyhlášených vládou za účelem vzájemné pomoci, nebo online dle přihlášených skupin. Individuální poradna probíhá bez omezení dle podmínek vydaných vládou. Na všechny aktivity je nutné se předem přihlašovat na emailu organizace.

Podrobné informace k programu jsou zasílány všem přihlášeným účastníkům na email.

Všem děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Dotazník „Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“

Pěkný den,

chtěli bychom vás požádat o vyplnění dotazníku který je součástí projektu  „Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“.  Snahou dotazníku je zmapovat potřeby obyvatel Frýdlantského výběžku a poté na ně v mateřském centru reagovat projekty a vhodně zvoleným programem. ( Dotazník je určen osobám od 18 do 99 let, žijícím ve Frýdlantském výběžku.)

Předem velice děkujeme všem, kteří věnují několik minut času jeho vyplnění.

Odkaz na dotazník:

https://forms.gle/7vP5BkMsNC4GN5SPA