Martinské slavnosti
11. listopadu 2023
Martinská tvůrčí dílna v Mateřídoušce: od 15:00 hod.
Martinský průvod: v 17:00 hod.
(od nádraží v Bílém Potoce p/S)
Legenda před kostelem v Hejnicích: 18:00 hod.
Legendu zahraje divadelní skupina B.O.B.R.
* Děti si budou moci vyrobit pár drobností
* Malé občerstvení pro malé i velké
* S sebou si vezměte tematické osvětlení, příp. masku
* Průvod plný světel v čele se sv. Martinem na koni povede zadní cestou do Hejnic. Od nádraží v Bílém Potoce, přes sídliště k hejnickému kostelu.

Tel.: 730 821 875