Dotazník je součástí projektu Podpora rodiny jako strategická výhoda nejen pro firmy, ale i rodiče

Průzkum potřeb rodičů a pečujících osob v oblasti slaďování pracovního a soukromého života, který naleznete na následujícím odkazu:  https://forms.gle/W2iJVvMTo5nNshYAA.

Cílovými skupinami šetření jsou osoby, které se starají minimálně o jedno nezletilé dítě, jsou tedy rodiči (ženy, muži) a také osoby,  které neformálně pečují o blízkou osobu, tzn. nejsou za tuto péči placeny (ženy, muži).

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 10 minut.

Předem děkujeme za váš čas věnovaný tomuto dotazníku!