Čtvrtek

2018

Prosinec

Každý čtvrtek       8:30 – 12:30 hod.  

Školičky pro nejmenší – tvoření  a malování pro nejmenší, básničky a pohybové aktivity

 dětské muzicírování, básničky a pohybové aktivity, pracovní činnost 
na rozvoj jemné a hrubé motoriky

Program zpívání a cvičení je veden jednoduchou formou a častým opakováním. Zpíváme
dětem jednoduché lidové písničky, hrajeme na hudební nástroje. Zpíváme i s doprovodem
klavíru. Cvičíme v doprovodu písniček a říkadel, které povzbuzují a motivují k činnostem.
Maminka má dítě v náruči, na klíně, na zádech a dítě se postupně osamostatňuje, leze,
skáče, prolézá, podlézá a běhá.
Pracovní činnost je uvolňovací část, kdy si děti vlastně hrají. Stavíme kostky, mačkáme
papír, skládáme stavebnice a skládačky atd.
Volná herna (pro rodiče s dětmi)

8:30 – 12: 30 hod.