Čtvrtek

2019

Srpen

Každý čtvrtek       8:30 – 12:30 hod.  

Školičky pro nejmenší – tvoření  a malování pro nejmenší, básničky a pohybové aktivity

Program se skládá ze dvou částí.
Při malování a tvoření umožňujeme dětem vnímat pestrost barev i technik nanášení, např.
houbičkou, papírem, otiskem, štětcem, prstovými barvami. Při tvoření děti poznávají různé
druhy materiálů jako např.: papíry, nitky, látky, písek, korálky. Vyzkoušejí si nejrůznější
techniky – stříhání, trhání, nalepování, modelování. Cílem je společná činnost dítěte
s rodičem, ale i samostatnost.
Cvičení dětí společně s rodičem jako svým průvodcem a pomocníkem. Snažíme se pomocí
říkanek a písniček procvičovat hrubou i jemnou motoriku. Ke cvičení děti nenutíme, ale
můžeme je postupně učit navyknout si na řád a pravidla. Stačí, když se alespoň na chvíli
zapojí. Používáme širokou škálu cvičebních pomůcek, jako jsou: gymball, padák, obruče,
kuželky, klouzačku, tunely, lavičky, skákací pytel …