Projekty 2020

2020

 

 

 

„Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“ – dotační program Rodina MPSV

od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

  • Projekt je zaměřen na posilování rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, podporu rodiny v péči o děti a na harmonizaci práce a rodiny.

 

 

„Rodičem se nikdo nenarodí“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

od 1. 1. 2020 a končí 31. 12. 2020

  • komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi, dofinancování mezd pracovníků

 

„Pro šikovné ruce a úsměv dětí“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

od 6. 1. 2020 do 30. 06. 2020

  • vybavení tvůrčím a kancelářským materiálem, tvůrčí dílny a Pohádkový les

 

„Zdravý úsměv“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor zdravotnictví

od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020

  • preventivní a zdravotně podpůrné programy v mateřských centrech ČR s cílem osvojení a fixace správných orálně hygienických návyků, získání vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence.

 

 

 

 

„Rodinné centrum v Hejnicích“ – dotační program Města Hejnice, program na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací

od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020

  • provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

 

„Pohádkový les 2020“ – účelová dotace z rozpočtu města Hejnice

od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

  • realizace akce ke Dni dětí

 


 

 

„Rodinné centrum v Hejnicích zajištění činnosti v roce 2020“ – účelová dotace na činnost od obce Bílý Potok

od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020

 

  • provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

 

 

 

 

„Činnost Centra Mateřídouška v roce 2020“ – Dotace z rozpočtu města Raspenava

od 1. 1. 2020 do 15. 11. 2020

 

  • podpora aktivity pro rodiny s malými dětmi.

 

 

 

 

„Pořádání akce Pohádkový les“ – Finanční dar od obce Lázně Libverda
od 1. 1. 2020 do 30. 12. 2020

 

  • realizace akce ke Dni dětí