Čtvrtek

2021
červen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtvrteční školičky – v přírodě

(Tréninkové – psychosociální aktivity)

 Každé pondělí a čtvrtek od 8:30 do 12:30 hodin

Školičky pro nejmenší – dětské muzicírování, básničky a pohybové aktivity,
pracovní činnost na rozvoj jemné a hrubé motoriky

 

Program zpívání a cvičení je veden jednoduchou formou a častým opakováním. Zpíváme
dětem jednoduché lidové písničky, hrajeme na hudební nástroje. Zpíváme i s doprovodem
klavíru. Cvičíme v doprovodu písniček a říkadel, které povzbuzují a motivují k činnostem.
Maminka má dítě v náruči, na klíně, na zádech a dítě se postupně osamostatňuje, leze,
skáče, prolézá, podlézá a běhá.
Pracovní činnost je uvolňovací část, kdy si děti vlastně hrají. Stavíme kostky, mačkáme
papír, skládáme stavebnice a skládačky atd.