Program

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

 

Přednáška    

Rozhovor s odborníky na témata, která vás zajímají. Řekněte nám, o jaké téma máte zájem a my se pokusíme sehnat lektora a přednášku uspořádat J.

Na dopolední přednášky můžete přijít i s dětmi, budou si moci hrát vedle vás. U odpoledních přednášek je vždy na letáku uvedeno, zda je možná přítomnost dětí. Přednášky jsou určeny nejenom pro rodiče s dětmi, ale pro všechny, které téma zajímá.

Podrobnou nabídku přednášek naleznete na samostatném měsíčním letáku.

 

Pobytové aktivity    

Týdenní pobyty pro celé rodiny, ale i pro jednotlivé rodiče s dětmi či pouze pro partnery. O jarních prázdninách vyjedeme do Krkonoš a pokud počasí dovolí, můžete si i zalyžovat, v létě  se zabydlíme v blízkém okolí Jizerských hor v osadě Krakonoš v Bílém Potoce.

Víkendový pobyt pouze pro ženy proběhne na podzim.

V průběhu dne program pro rodiče a rodiče s dětmi – především svépomocné skupiny, workshopy, individuální konzultace. V podvečerních hodinách – přednášky s diskuzí, besedy a individuální poradenství, rodinné poradenství.

 

Konzultační a informační činnost, individuální poradenství     

Poradenství probíhá v prostorách centra, v případě potřeby i jako terénní poradenská služba. Každý pracovní den můžete přijít za naším pracovníkem a požádat jej o konzultace, stejně tak jako sjednat si individuální termín pro své téma. Rádi vám nabídneme pomoc odborníků na téma personální a mzdové poradenství, seniorské poradenství a péče o závislé členy rodiny, vývoj dítěte, náprava, edukace a prevence, pedagogicko-psychologické poradenství, poruchy učení, ADHD, mezilidské vztahy, psychosociální pomoc, sociální služby a poradny, finanční poradenství.

 

Besedy, semináře, workshopy         

Přátelské setkání s rozhovory a diskusí na dané téma. Téma vede pracovník, ale prostor je dán především účastníkům a jejich aktivnímu zapojení do sdílení vlastního náhledu na dané téma a vlastního přístupu k řešení problému.

Na dopolední přednášky můžete přijít i s dětmi, budou si moci hrát vedle vás. Podrobnou nabídku přednášek naleznete na samostatném měsíčním letáku.

 

Tréninkové – psychosociální aktivity – Školičky

Drobné tréninkové aktivity pro každodenní využití, účastníci si z programu odnášejí informace a zkušenosti, které můžou využívat ve svém každodenním životě. Součástí programu je vzájemné předávání zkušeností – diskuze na vzniklé téma. Program je zaměřen na spolupráci rodiče s dítětem, muzikoterapie, nácvik jemné a hrubé motoriky, rozvoj dětské řeči, paměti, jednoduchých pravidel v chování … Program je vhodný především pro rodiče s dětmi ve věku 0 až 4 roky.

 

Diskusní skupiny      

Program zaměřený na vzájemné setkávání, předávání zkušeností, psychické uvolnění a odreagování se od každodenních starostí. Na programu jsou vítány ženy každého věku, tedy nejen maminky, ale i babičky, tetičky, prababičky, zkrátka ženy, které posbíraly spousty životních zkušeností, o které se mohou s ostatními podělit. Společná setkání umožní získat nejen nové nápady a informace, ale i podporu a pomocnou ruku, kterou každý z nás občas potřebuje. Témata nejsou předem daná a na místě je téma programu nasměrováno. Aby se účastnicím lépe povídalo, je připraven jako doprovodný program rukodělná činnost, které není nutné se účastnit, ale která současně rozvíjí manuální zručnost a potřebné dovednosti rodiče. J  Aktivita účastníků je vítána: příprava menšího občerstvení, ukázku vlastního aktivního trávení času například formou dataprojekce, pozvat hosty dle zájmu a tématu diskuze…

 

Svépomocné skupiny           

Svépomocná skupina je formou pomoci a podpory lidí v určitých životních situacích. Jejím cílem je vytvoření prostoru pro vzájemnou výměnu zkušeností, poznatků a především nalézt podporu a zjistit, že v dané situaci nejsem jediný. Hlavním principem otevřené skupiny je poskytnutí prostoru pro sdílení. Dle dohody s programovým pracovníkem je možné na program pozvat i odborníky na dané téma. Pokud je ve skupině přihlášeno minimálně 6 účastníků, může skupina požádat a být uzavřena pro další účastníky. V opačném případě je skupina otevřená a umožňuje vstup nových účastníků, kteří mají zájem se připojit.