Rada a zástupci

RADA A ZÁSTUPCI CENTRA MATEŘÍDOUŠKA, z. s.

Zvoleni na řádné valné hromadě dne 3. 12. 2015

 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

 

Eva Machková;
tel.: +420 736 457 738;
email: eva.machek@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

Alena Nováková;
tel.: +420 604 130 070;
email: ala.novakova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA SDRUŽENÍ:

Eva Machková – předsedkyně

Alena Nováková – místopředsedkyně

Ing. Jana Dvořáková – členka rady

Radka Čapková – kontrolor