Rada a zástupci

RADA A ZÁSTUPCI CENTRA MATEŘÍDOUŠKA, z. s.

Zvoleni mimo zasedání členské schůze – rozhodování per rollam dne 15. 04. 2021

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

Předseda

Alena Nováková;
tel.: +420 730 821 875
email:
ala.novakova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Místopředseda

Pavlína Frolíková
tel.: 734 468 657
email: pavlina.kunstova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

RADA SDRUŽENÍ:

Alena Nováková – předsedkyně
Pavlína Frolíková – místopředsedkyně
Ing. Jana Dvořáková – členka rady
Radka Čapková – kontrolor