Pondělí

2021
červenec, srpen
Každé pondělí od 8:30 do 12:30 hodin


Pondělí
PSYCHOSOCIÁLNÍ AKTIVITY
Úterý

INFORMAČNÍ ČINNOST (o prázdninách pondělí – středa)
poradenství základního charakteru 7:30 – 15:00 hod.
kontaktní telefonická linka (telefon 730 821 875 ) 7:30 – 19:30 hod.
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
knihovna, PC s internetem, inzerce, databáze poraden – v provozní době
TERÉNNÍ A POBYTOVÉ AKTIVITY
Indiánský pobyt pro rodiče s dětmi – 31. července – 6. srpna 2021

Prosíme účastníky o přihlášení předem. V případě zájmu, po dohodě s přihlášenými účastníky může být program realizovat v přírodě. Při programu je nutné dodržovat aktuální hygienická nařízení vydaná vládou a ministerstvem zdravotnictví.

Podrobnosti na měsíčních letácích. Aktuální změny sledujte na našem Facebooku.

2. – 4. SRPNA CENTRUM UZVŘENO, PROBÍHAJÍ POUZE PROGRAMY V PŘÍRODĚ


Školičky pro nejmenší – dětské muzicírování, básničky a pohybové aktivity,
pracovní činnost na rozvoj jemné a hrubé motoriky

Program zpívání a cvičení je veden jednoduchou formou a častým opakováním. Zpíváme dětem jednoduché lidové písničky, hrajeme na hudební nástroje. Zpíváme i s doprovodem
klavíru. Cvičíme v doprovodu písniček a říkadel, které povzbuzují a motivují k činnostem.
Maminka má dítě v náruči, na klíně, na zádech a dítě se postupně osamostatňuje, leze,
skáče, prolézá, podlézá a běhá.
Pracovní činnost je uvolňovací část, kdy si děti vlastně hrají. Stavíme kostky, mačkáme
papír, skládáme stavebnice a skládačky atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tréninkové – psychosociální aktivity)

Školičky pro nejmenší – dětské muzicírování, básničky a pohybové aktivity,
pracovní činnost na rozvoj jemné a hrubé motoriky

 

Program zpívání a cvičení je veden jednoduchou formou a častým opakováním. Zpíváme
dětem jednoduché lidové písničky, hrajeme na hudební nástroje. Zpíváme i s doprovodem
klavíru. Cvičíme v doprovodu písniček a říkadel, které povzbuzují a motivují k činnostem.
Maminka má dítě v náruči, na klíně, na zádech a dítě se postupně osamostatňuje, leze,
skáče, prolézá, podlézá a běhá.
Pracovní činnost je uvolňovací část, kdy si děti vlastně hrají. Stavíme kostky, mačkáme
papír, skládáme stavebnice a skládačky atd.