Projekty 2012 – 2019

2019

„Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“ – dotační program Rodina MPSV

od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

 • Projekt je zaměřen na posilování rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, podporu rodiny v péči o děti a na harmonizaci práce a rodiny.

„Rodičem se nikdo nenarodí“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

od 1. 1. 2019 a končí 31. 12. 2019

 • komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi, dofinancování mezd pracovníků

„Pro šikovné ruce a úsměv dětí“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

od 7. 1. 2019 do 30. 06. 2019

 • vybavení tvůrčím a kancelářským materiálem, tvůrčí dílny a Pohádkový les

„Zdravý úsměv“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor zdravotnictví

od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2019

 • preventivní a zdravotně podpůrné programy v mateřských centrech ČR s cílem osvojení a fixace správných orálně hygienických návyků, získání vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence.

„Rodinné centrum v Hejnicích“ – dotační program Města Hejnice, program na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací

od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2019

 • provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

„Pohádkový les 2019“ – účelová dotace z rozpočtu města Hejnice

od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

 • realizace akce ke Dni dětí

„Pohádkový les 2019“ – dotace z rozpočtu města Nové Město pod Smrkem


Dotace z rozpočtu města Raspenava na podporu aktivit pro rodiny s malými dětmi

 

„Rodinné centrum v Hejnicích zajištění činnosti v roce 2019“ – příspěvek na činnost od obce Bílý Potok

 

Finanční dar na podporu činnosti Centra a pořádání akce Pohádkový les od obce Lázně Libverda

Mimořádné akce:

Karneval 7. 2. 2019 – podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně je mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru, nebo v celé obci, a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti.

„Den otevřených dveří – Slavíme 16 let, slavte s námi“ 2. 4. 2019 – cílem akce je představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a médiím mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.

Pohádkový les 25. 5. 2019 – oslava mezinárodního Dne dětí – poznávání pohádkových bytostí, soutěže, hry, bublinková minidiskotéka, opékaní vuřtů.

Indiánský tábor 7. 7. – 13. 7. 2019 – letní pobyt pro rodiče, prarodiče s dětmi s celodenním programem, tvůrčí dílny, výlety.

Martinské slavnosti 11. 11. 2019 – tvůrčí odpolední dílny pro děti, rodiče a prarodiče, návrat k lidovým tradicím, slavnostní průvod v maskách od CM do Hejnic.

Účast na adventním trhu na radnici Frýdlant – tvůrčí dílny pro děti

Účast na Vánočním stromu dětí v MCDO Hejnice – tvůrčí dílny pro děti

Vánoční besídka pro děti, rodiče a prarodiče – tvůrčí dílna, vánoční zvyky, hry pro děti, vánoční nadílka

2018

„Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“ – dotační program Rodina MPSV

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

 • Projekt je zaměřen na posilování rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, podporu rodiny v péči o děti a na harmonizaci práce a rodiny.

„Rodičem se nikdo nenarodí“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

od 1. 1. 2018 a končí 31. 12. 2018

 • komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi, dofinancování mezd pracovníků

„Pro šikovné ruce a úsměv dětí“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

od 2. 1. 2018 do 30. 06. 2018

 • vybavení tvůrčím a kancelářským materiálem, tvůrčí dílny a Pohádkový les

„Tvoříme a pomáháme s úsměvem“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor školství, mládeže a tělovýchovy a sportu

od 12. 3. 2018 do 15. 11. 2018

 • pravidelné tvůrčí dílny s rodiči a prarodiči, 3 mimořádné akce pro děti, setkávání dětí a mládeže za účelem participace při akcích Mateřídoušky

„Zdravý úsměv“ – Liberecký kraj, KÚ LK odbor zdravotnictví

od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018

 • preventivní a zdravotně podpůrné programy v mateřských centrech ČR s cílem osvojení a fixace správných orálně hygienických návyků, získání vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence.

„Rodinné centrum v Hejnicích“ – dotační program Města Hejnice, program na podporu veřejně prospěšných neziskových organizací

od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

 • provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

„Pohádkový les 2018“ – individuální dotace

od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018

 • realizace akce ke Dni dětí

Mimořádné akce:

Karneval 08. 02. 2018 – podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně je mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru, nebo v celé obci, a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti.

„Den otevřených dveří – Slavíme 15 let, slavte s námi“ 12. 04. 2018 – cílem akce je představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a médiím mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.

Pohádkový les 26. 05. 2018 – oslava mezinárodního Dne dětí – poznávání pohádkových bytostí, soutěže, hry, Wikiho zábavná show s mimoni, bublinková minidiskotéka, opékaní vuřtů.

Indiánský tábor 14. – 20. 07. 2018 – letní pobyt pro rodiče, prarodiče s dětmi s celodenním programem, tvůrčí dílny, výlety.

Martinské slavnosti 11. 11. 2018 – tvůrčí odpolední dílny pro děti, rodiče a prarodiče, návrat k lidovým tradicím, slavnostní průvod v maskách od CM do Hejnic.

Účast na adventním trhu na radnici Frýdlant – tvůrčí dílny pro děti

Účast na Vánočním stromu dětí v MCDO Hejnice – tvůrčí dílny pro děti

Vánoční besídka pro děti, rodiče a prarodiče – tvůrčí dílna, vánoční zvyky, hry pro děti, vánoční nadílka

2017

„Rodičem se nikdo nenarodí“ – Liberecký kraj odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

od 1. 1. 2017 a končí 31. 12. 2017

 • dofinancování mezd pracovníků, komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi

„Pro šikovné ruce a úsměv dětí“ – Liberecký kraj odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

od 2. 1. 2017 do 30. 06. 2017

 • vybavení tvůrčím a kancelářským materiálem, tvůrčí dílny a Pohádkový les

„Tvoříme a pomáháme s úsměvem“ – Liberecký kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy a sportu

od 11. 3. 2017 do 11. 11. 2017

 • pravidelné tvůrčí dílny s rodiči a prarodiči, 3 mimořádné akce pro děti, setkávání dětí a mládeže za účelem participace při akcích Mateřídoušky

„Zdravé zoubky v mateřských centrech“ – Liberecký kraj odbor zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2017

 • preventivní a zdravotně podpůrné programy v mateřských centrech ČR s cílem osvojení a fixace správných orálně hygienických návyků, získání vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence.

„Aktivizační zařízení pro rodiny v regionu“ – dotační program Rodina MPSV

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

 • Projekt je zaměřen na posilování rodičovských kompetencí, zkvalitnění rodinných vztahů, podporu rodiny v péči o děti a na harmonizaci práce a rodiny.

„Rodinné centrum v Hejnicích“ – dotační program Města Hejnice

od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

 • provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

„Pohádkový les 2017“ – účelová dotace, program na podporu veřejně prospěšných aktivit Města Hejnice

od 1. 1. 2017 do 31. 5. 2017

 • realizace akce ke Dni dětí

Mimořádné akce:

Karneval podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně je mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru, nebo v celé obci, a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti.

„Přijďte pobejt aneb den otevřených dveří“ cílem akce je představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a médiím mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.

Pohádkový les – oslava mezinárodního Dne dětí – poznávání pohádkových bytostí, soutěže, hry, divadlo Standa a Vanda, opékaní vuřtů.

Čas být spolu – Indiánský tábor letní pobyt pro rodiče, prarodiče s dětmi s celodenním programem, tvůrčí dílny, výlety.

Martinské slavnosti tvůrčí odpolední dílny pro děti, rodiče a prarodiče, návrat k lidovým tradicím, slavnostní průvod v maskách od CM do Hejnic.

Účast na adventním trhu na radnici Frýdlant – tvůrčí dílny pro děti

Účast na Vánočním stromu dětí v MCDO Hejnice – tvůrčí dílny pro děti

Vánoční besídka pro děti, rodiče a prarodiče – tvůrčí dílna, vánoční zvyky, hry pro děti, vánoční nadílka

2016

Rodičem se nikdo nenarodí   – Liberecký kraj odbor regionálního rozvoje 

od 1. 9.2015 a končí 31. 8. 2016

 • mzda na HPP, komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi

 Pro šikovné ruce a úsměv dětí – Liberecký kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy a sportu

od 1. 1. 2016 do 30. 06. 2016

 • vybavení tvůrčím a kancelářským materiálem, tvůrčí dílny a Pohádkový les

 Tvoříme s úsměvem – Liberecký kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy a sportu

od 1. 4. 2016 do 30. 11. 2016

 Zdravé zoubky v mateřských centrech – Liberecký kraj odbor zdravotnictví, tělovýchovy a sportu

od 1. 1. 2016 do 30. 11. 2016

 • preventivní a zdravotně podpůrné programy v mateřských centrech ČR s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků.

Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence.

MPSV Rodina 

Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v Hejnicích 2016

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Program na podporu služeb pro rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter. Projekt je zaměřen na posilování rodičovské kompetence, zkvalitnění rodinných vztahů, podporu rodiny v péči o děti a na harmonizaci práce a rodiny.

logo_nove_mcentra_01_2016

 Ambasadorky, MCentra  

od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

poskytnutí odborných informací rodičům z oblasti kojení, výživy, péče o malé děti

Hejnice-Augustin01 jpeg

Rodinné centrum v Hejnicích – podpořeno Městem Hejnice

od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016

 • provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

Mimořádné akce:

Karneval podporuje návrat lidových tradic do místních komunit. Cílem kampaně je mimo jiné zapojit rodiče i děti do dění v mateřském centru, nebo v celé obci, a posílit tak místní společenství. Přispěli jsme tak k propojování celé občanské společnosti.

Účast na velikonočním jarmarku na radnici Frýdlant– tvůrčí dílny

„Přijďte pobejt aneb den otevřených dveří cílem akce je představit široké veřejnosti, odborníkům, představitelům obce, sponzorům a médiím mateřské centrum jako službu pro rodinu, která patří do infrastruktury obce. Připoutat pozornost tak, aby vedla k navázání či prohloubení vzájemné spolupráce.

 Pohádkový les – oslava Mezinárodního dne dětí – poznávání pohádkových bytostí, soutěže, hry, divadlo Mazec, opékaní vuřtů.

 Čas být spolu – Indiánský tábor letní pobyt pro rodiče, prarodiče s dětmi s celodenním programem, tvůrčí dílny, výlety.

Martinské slavnosti tvůrčí odpolední dílny pro děti, rodiče a prarodiče, návrat k lidovým tradicím, slavnostní průvod v maskách od CM do Hejnic.

Účast na adventním trhu na radnici Frýdlant – tvůrčí dílny pro děti

Účast na Vánočním stromu dětí v MCDO Hejnice – tvůrčí dílny pro děti

Vánoční besídka pro děti, rodiče a prarodiče – tvůrčí dílna, vánoční zvyky, hry pro děti, vánoční nadílka

2015

Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v regionu 2015

– program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti.  Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

„Pro šikovné ruce a úsměv dětí“

– Liberecký kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy  a sportu 01/2015 – 06/2015

– vybavení kancelářským a tvůrčím materiálem, mimořádná akce pro veřejnost Pohádkový Les a dopolední a odpolední tvůrčí dílny

Ambasadory, MCentra

– poskytnutí odborných informací rodičům v oblasti kojení, výživy, péče o malé děti

Zdravý úsměv v mateřských centrech, Colgate-Palmolive Česká republika s.r.o.

– pokračování projektu – zavedení preventivního a zdravotně podpůrného programu   v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR.

Zdravé zoubky v mateřských centrech

– Liberecký kraj – odbor zdravotnictví, tělovýchovy a sportu 1/2015 – 11/2015

– šestým rokem byl realizován preventivní a zdravotně podpůrný program v MC Libereckého kraje s cílem zlepšení a fixace správných orálně hygienických návyků.

Rodinné centrum v Hejnicích, Město Hejnice

– provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

Investiční akce

– podpořená Městem Hejnice

– realizace výměny výlohy za trojdílné okno v prostoru provozovny

Rodičem se nikdo nenarodí Liberecký kraj Regionální rozvoj

– personální zajištění projektu, poskytování komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi. Provoz mateřského centra „ Centrum Mateřídouška, o. s.“ byl v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 finančně podpořen Libereckým krajem.

2014

Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v regionu 2014

– program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti.  Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Obohaťme svůj rodinný život zachováváním tradic a zvyků – Liberecký kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy a sportu 07/2014 – 12/2014

– vybavení kancelářským a tvůrčím materiálem, indiánský tábor, školičky Po, Út, Čt, Martinské slavnosti a vánoční stromy

Ambasadory, MCentra

– poskytnutí odborných informací rodičům v oblasti kojení, výživy, péče o malé děti

Zdravý úsměv v mateřských centrech, Colgate-Palmolive Česká republika s.r.o.

– pokračování projektu – zavedení preventivního a zdravotně podpůrného programu   v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR.

Zdravé zoubky v mateřských centrech, Liberecký kraj

–  odbor zdravotnictví, tělovýchovy a sportu 1/2014 – 11/2014

– pátým rokem byl realizován preventivní a zdravotně podpůrný program v MC Libereckého kraje s cílem zlepšení a fixace správných orálně hygienických návyků.

Rodinné centrum v Hejnicích, Město Hejnice

– provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

Rodičem se nikdo nenarodí Liberecký kraj Regionální rozvoj

– personální zajištění projektu, poskytování komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi. Provoz mateřského centra „ Centrum Mateřídouška, o. s.“ byl v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 finančně podpořen Libereckým krajem.

2013

Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v Hejnicích

„Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.“

Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV – programu na podporu rodiny. Je zaměřen na provoz Centra Mateřídouška o. s. a dalších rodinných aktivit sdružení, hradí částečně mzdové a režijní náklady organizace v roce 2013, týká se oblasti péče o rodiny s malými dětmi.

Zdravý úsměv v mateřských  centrech

Projekt byl podpořen Colgate – Palmolive

Preventivní a zdravotně podpůrné programy v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR.

Zdravý úsměv v mateřských školách

Projekt byl podpořen Colgate – Palmolive

– Cílem projektu je naučit děti předškolního a školního věku v České Republice správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu o ústní, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat.

Projekt Ambasadory

Projekt byl podpořen  MCentra                                       

Poskytnutí odborných informací rodičům z oblasti kojení, výživy, péče o malé děti.

„Rodičem se nikdo nenarodí“

Provoz mateřského centra „Centrum Mateřídouška, o. s.“ byl v období od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014 finančně podpořen Libereckým krajem.

V rámci projektu jsou poskytovány komplexní služby dle potřeb rodin s dětmi, čímž se rozvíjí teritoriální komunita jako místo, kde může rodina získat emocionální podporu, ocenění a praktickou pomoc, posílit tak funkčnost rodin.

„ Tradice k pohodě a rodosti celé rodiny“

Projekt byl podpořen odborem sociálních věcí a Libereckým.             

krajem. Podpora a pomoc při realizaci veřejných akcí pro děti a jejich rodiče, připomenutí tradic, snaha o návrat k přírodě a přírodním materiálům.

 „Rok zvyků a tradic“

Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Cílem projektu byla podpora a zajištění personálního a materiálního vybavení sloužícího k realizaci pravidelných programů a mimořádných akcí.. Cílem projektu bylo podpořit společné volnočasové aktivity dětí, rodičů a pedagogických pracovníků.

Rodinné centrum v Hejnicích, Město Hejnice

Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

– provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.

 

2012

Aktivizační zařízení pro rodiny s dětmi v Hejnicích 2012

– Program na podporu zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti. Tento projekt byl připraven na základě vypsání dotačního řízení MPSV v programu na podporu rodiny.

Blíže rodinám s dětmi, Nadace EURONISA

– vybavení kancelářským a tvůrčím materiálem, realizace aktivit

Spolu a rádi, Lbc. kraj – odbor školství

– podpora a zajištění personálního a materiálního materiálu – vybavení centra

Ambasadory, MCentra

– poskytnutí odborných informací rodičům z oblasti kojení, výživy, péče o malé děti

Zdravý úsměv v mateřských centrech, Liftec CZ s.r.o.

– pokračování projektu – zavedení preventivního a zdravotně podpůrného programu v mateřských centrech ČR (pro těhotné ženy, rodiče a děti) s cílem zlepšení a fixaci správných orálně hygienických návyků. Dosažení vědomostí odpovídajících věku o zubním kazu a možnostech jeho prevence. Proškolení zástupkyň MC v ČR.

Zdravý úsměv v mateřských školách, Liftec CZ s.r.o.

– Cílem projektu je naučit děti předškolního a školního věku v České Republice správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s péčí o dutinu o ústní, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat.

Zdravé zoubky v mateřských centrech, Lbc.kraj – odbor zdravotnictví

– čtvrtým rokem byl realizován preventivní a zdravotně podpůrný program v MC Libereckého kraje s cílem zlepšení a fixace správných orálně hygienických návyků.

Rodinné centrum v Hejnicích

– provozování rodinného centra jako zařízení zaměřující se zejména na sociální prevenci rodin s dětmi, na podporu a rozvoj komunitního života, dále na rovnost všech, bez rozdílu věku, pohlaví a vyznání.