Pracovní tým

PRACOVNÍ TÝM:

Alena Nováková – koordinátorka, administrativní pracovnice, programová pracovnice

Andrea Mojžíšová – programová pracovnice

Mgr. Lenka Porubská – programová a aktivizační pracovnice

Lada Bulušková – programová pracovnice

Lenka Jakešová – programová pracovnice

Romana Kordíková – programová pracovnice

Renata Kučerová – účetní

Radka Čapková – webové stránky

Mgr. Michaela Horáčková – lektorka, programová pracovnice

Mgr. Zdeňka Svobodová – lektorka, programová pracovnice

Ivana Šnábelová, DiS. – lektorka, programová pracovnice

Eva Machková – programová a pomocná pracovnice

DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI A AKTIVNÍ LIDÉ – 35 osob