Podrobné informace k jednotlivým programům, naleznete

v sekci program pod příslušným dnem v týdnu.

Těšíme se na vás.