NEDĚLE
30. KVĚTNA 2021
průběžný start 14:00 -16:30 hod.
každý startuje a prochází trasu samostatně po oranžových fáborkách

PROGRAM:
– 10 pohádkových stanovišť s úkoly
– úkoly plní každý samostatně
– stanoviště jsou bezkontaktní
s popsanými úkoly
– pro děti odměna v cíli
– cíl do 17,30 hod

Prosíme o dodržování aktuálně platných nařízení vydaných Ministerstvem zdravotnictví.
Dodržujte rozestupy a roušky…
Za nepříznivého počasí bude akce přeložena na nový termín.
Sledujte náš Facebook a web.
email: info.materidouska@seznam.cz
tel.: 730 821 875