Ve dnech 2. 8. až 6. 8. 2021 budou prostory Centra Mateřídouška uzavřené.

Program probíhá v táboře.

V Mateřídoušce se na vás budeme opět těšit  na programu dne
9. 8. 2021


Podrobné informace k jednotlivým programům, naleznete

v sekci program pod příslušným dnem v týdnu.

Těšíme se na vás.